Instytucja: 

WISKITKI

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Automatyczna odpowiedź (Wniosek o informację publiczną) przez WISKITKI

  Witam

  Aktualny adres do korespondencji elektronicznej to: {{ email }}

  Urząd Gminy Wiskitki • Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  27.04.2020 r. wysłaliśmy do Państwa wniosek o informację publiczną i otrzymaliśmy informację zwrotną, żeby pisać na ten adres.
  W związku z tym na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca (na podstawie uchwały zarządu)

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne_HEMv8Pb.pdf
 • Urząd Gminy Wiskitki przez WISKITKI

  Dzień dobry,
  W załączeniu odpowiedź na wniosek.

  Z poważaniem
  Bożena Kozłowska
  Urząd Gminy Wiskitki
  ul. Kościuszki 1
  96-315 Wiskitki
  NIP 838-14-26-466, regon 000546549
  Tel. 46 854 50 10
  Fax 46 855-41-54
  e-mail: {{ email }}

  Załączniki

  • skan_2020052114385900.pdf