Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź informacja publiczna przez WYSZOGRÓD

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, na
  podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
  publicznej (Dz.U.2019.1429), informuję, że Urząd Gminy i Miasta
  Wyszogród*nie udostępnił d*anych ze spisu wyborców.

  --

  Z poważaniem

  Sylwia Ziętara

  Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

  tel.:(24) 267 26 00