Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez ŻABIA WOLA

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@zabiawola.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_bu2HyhM.txt (nieskanowany) Skanuj
 • Odpowiedź na inf.publ. przez ŻABIA WOLA

  Dzień Dobry,
  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dnia
  27.04.2020r.

  \--

  _______________________________________________________________

  ![Herb

  Gminy](cid:part1.C707F6C0.5595AC4D@zabiawola.pl) Z poważaniem

  Ewelina Gil

  Stanowisko ds. kancelaryjnych

  Urząd Gminy Żabia Wola

  96-321 Żabia Wola, ul. Główna 3

  tel. 46 858 27 00, [www.zabiawola.pl](http://www.zabiawola.pl)

  Ten dokument zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte
  tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata. Jeśli
  nie są Państwo jego adresatem lub jeśli otrzymali Państwo ten dokument
  omyłkowo, to wszelkie rozpowszechnianie, dystrybuowanie, reprodukowanie,
  kopiowanie, publikowanie lub każde inne wykorzystanie tego dokumentu czy też
  zawartych w nim informacji jest zabronione. Jeżeli otrzymali Państwo tę
  wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami oraz
  usunięcie tej wiadomości z pamięci Państwa komputera.

  Zanim wydrukujesz ten e-mail pomyśl o ochronie środowiska!

  Załączniki

 • Re: Odpowiedź na inf.publ. przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 4.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie informacji, czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24544@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez ŻABIA WOLA

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@zabiawola.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_h3A3CRe.txt (nieskanowany) Skanuj
 • Re: Wniosek o informację publiczną przez ŻABIA WOLA

  Dzień Dobry,
  W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
  publicznej.

  ![Herb

  Gminy](cid:part1.5B4FFC3D.3AC99ACB@zabiawola.pl) Z poważaniem

  Ewelina Gil

  Stanowisko ds. kancelaryjnych

  Urząd Gminy Żabia Wola

  96-321 Żabia Wola, ul. Głowna 3

  tel. 46 858 27 00, [www.zabiawola.pl](http://www.zabiawola.pl)

  W dniu 2020-05-11 o 14:50,
  [sprawa-24544@fedrowanie.siecobywatelska.pl](mailto:sprawa-24544@fedrowanie.siecobywatelska.pl)
  pisze:

  \--

  Ten dokument zawiera informacje poufne, ktore mogą być rownież objęte
  tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata. Jeśli
  nie są Państwo jego adresatem lub jeśli otrzymali Państwo ten dokument
  omyłkowo, to wszelkie rozpowszechnianie, dystrybuowanie, reprodukowanie,
  kopiowanie, publikowanie lub każde inne wykorzystanie tego dokumentu czy też
  zawartych w nim informacji jest zabronione. Jeżeli otrzymali Państwo tę
  wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami oraz
  usunięcie tej wiadomości z pamięci Państwa komputera.

  Zanim wydrukujesz ten e-mail pomyśl o ochronie środowiska!

  Załączniki