Instytucja: 

DĄBROWA

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez DĄBROWA

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:44

  odczytano w dniu 27.04.2020 15:40.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez DĄBROWA

  W odpowiedzi na wniosek otrzymany w dniu 27.04.2020 informujemy, że Gmina
  Dąbrowa nie udostępniła informacji o wyborcach Poczcie Polskiej SA.

  Pozdrawiam serdecznie

  Z upoważnienia Wójta Gminy

  Sekretarz Gminy

  Ilona Lenart

 • Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 8.05.2020 r. (przesłanej w godzinach porannych) na wniosek o informację z 27 kwietnia mamy prośbę o potwierdzenie, że również 8.05.2020 r. państwa urząd nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez DĄBROWA

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 12.05.2020 22:07

  odczytano w dniu 13.05.2020 09:44.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez DĄBROWA

  Ponownie informujemy, że Gmina Dąbrowa nie udostępniła danych wyborców Poczcie Polskiej SA (również 08.05.2020 i taki sam stan sprawy jest dzisiaj)

  Pozdrawiam serdecznie

  Z upoważnienia Wójta Gminy Dąbrowa (woj. Opolskie)

  Sekretarz Gminy

  Ilona Lenart