Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Wysyłanie wiadomości e-mail: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27 kwietnia 2020 r..pdf, Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27 kwietnia 20 przez JEMIELNICA

  Dzień dobry!

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej z dnia 27 kwietnia 2020 r.

  w przedmiocie przekazania Poczcie Polskiej informacji o wyborach.

  --
  Pozdrawiam:

  Piotr Pyka
  Sekretarz Gminy / Zastępca Wójta
  tel. 774 623 512
  fax. 774 623 510
  kom. 502 334 014
  e-mail: ug@jemielnica.pl

  Załączniki

 • Re: Wysyłanie wiadomości e-mail: przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24567@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Wysyłanie wiadomości e-mail: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27 kwietnia i 13 maja 2020 r.-sig przez JEMIELNICA

  Dzień dobry!

  W załączeniu przesyłam uzupełnioną odpowiedź na wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej z dnia 27 kwietnia 2020 r.

  --
  Pozdrawiam:

  Piotr Pyka
  Sekretarz Gminy / Zastępca Wójta
  tel. 774 623 512
  fax. 774 623 510
  kom. 502 334 014
  e-mail: piotr.pyka@jemielnica.pl

  Załączniki