Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie odczytania wiadomości przez KIETRZ

  To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 27
  kwiecień 2020 do "sekretariat@kietrz.pl" <sekretariat@kietrz.pl> z tematem
  "Wniosek o informację publiczną".

  Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
  wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
  wiadomość lub zrozumiał jej treść.

 • wniosek o informację publiczną przez KIETRZ

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na Państwa Wniosek o dostępie do informacji publicznej
  informuję, że nie przekazaliśmy Poczcie Polskiej spisu wyborców i do czasu
  podjęcia odpowiedniej ustawy nie zamierzamy tego zrobić.

  Z poważaniem

  Leszek Wilk

  Sekretarz Gminy Kietrz

  e-mail: lwilk@kietrz.pl <mailto:lwilk@kietrz.pl>

  tel. Kom.: 603-834-369

  GMINA KIETRZ

  Urząd Miejski w Kietrzu

  ul. 3 Maja 1

  48-130 Kietrz

  tel.: +48 77 485 45 04

  fax: +48 77 485 43 59

  e-mail: <mailto:sekretariat@kietrz.pl> sekretariat@kietrz.pl

  <http://www.kietrz.pl/> www.kietrz.pl

  <http://www.bip.kietrz.pl/> www.bip.kietrz.pl

  Załączniki