'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • RE: Wniosek o informację publiczną - Gmina Kluczbork przez KLUCZBORK

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu skan odpowiedzi Burmistrza Miasta Kluczborka na wniosek Poczty Polskiej S.A dotyczący przekazania danych ze spisów wyborców, który dotyczy Państwa wniosku o informację publiczną.

  Z poważaniem

  Grzegorz Błażewski

  Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy

  tel. (+48) 77 418 38 60 lub 77 418 14 77

  email <mailto:promocja@kluczbork.pl> promocja@kluczbork.pl

  <mailto:grzegorz.blazewski@kluczbork.pl> grzegorz.blazewski@kluczbork.pl

  Urząd Miejski w Kluczborku

  Gmina Kluczbork

  ul. Katowicka 1

  46-200 Kluczbork

  NIP 751-165-84-19

  Fax (+48) 77 418 22 30

  <http://www.kluczbork.eu/> www.kluczbork.eu

  Załączniki

 • Dramatyczny krzyk Dominika o pomoc przez KLUCZBORK