Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • informacja publiczna - przekazanie spisu wyborców przez KOLONOWSKIE

  W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 27 kwietnia 2020 r. informujemy, że
  do dnia dzisiejszego nie przekazaliśmy Poczcie Polskiej S.A. danych ze spisu
  wyborców. W tej chwili uznajemy, że nie ma podstawy prawnej do przekazania
  takich danych.

  Z up. Burmistrza Kolonowskiego

  Krzysztof Laski

  Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie

  <http://www.kolonowskie.pl> www.kolonowskie.pl,
  <http://www.bip.kolonowskie.pl> www.bip.kolonowskie.pl

  tel.: + 48 77 4611 140, 77 4611 202 w. 26

  faks: +48 77 4611 140 w. 31