Instytucja: 

LUBRZA

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: {Spam} : Wniosek o informację publiczną przez LUBRZA

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: {Spam} : Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:44

  odczytano w dniu 27.04.2020 11:30.

  --
  Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
  This email was scanned by Arcabit Internet Security

 • wniosek o informację publiczną przez LUBRZA

  W odpowiedzi na wniosek dot. udzielenie informacji publicznej nt przekazania
  danych ze spisów wyborców Poczcie Polskiej S.A informuje, że Wójt Gminy
  Lubrza , 48-231 Lubrza woj. opolskie na dzień dzisiejszy nie przekazał
  danych ze spisu wyborców . Nie zamierza również ich przekazać przed
  przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów
  powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

  Z szacunkiem / Kind Regards

  Dorota Żegleń

  Podinspektor ds. ewidencji ludnosci i dzialalnosci gospodarczej

  tel.: +48 77 4074650 | ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza | web:
  www.lubrza.opole.pl

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Lubrzy z
  siedzibą w Lubrzy przy ul. Wolności 73 (48-231), tel.: 774074650, adres
  e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}. Kontakt z
  inspektorem ochrony danych: e-mail: <mailto:{{ email }}>
  {{ email }} lub pisemnie na adres naszej siedziby.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy w Lubrzy na
  podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu realizacji zgłoszonej sprawy,
  w tym celu komunikowania się na podany adres korespondencyjny i mailowy.

  Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Urząd Gminy w Lubrzy: podmiotom
  przetwarzającym je na nasze zlecenie oaz organom lub podmiotom publicznym
  uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z
  żądaniem, w oparciu o stosowna podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe będą
  przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały
  zebrane i przetwarzane. Mogą być usunięte po upływie okresu dla danej
  kategorii dokumentacji okresu przechowywania, w zależności od kategorii
  archiwalnej danej sprawy.

  Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
  trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  W związku z przetwarzaniem przez Urząd Gminy w Lubrzy Pani/Pana danych
  osobowych, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych osobowych, prawo
  do sprostowania danych osobowych, prawo usunięcia danych osobowych (prawo
  do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo do wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby
  marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, prawo do cofnięcia zgody w
  przypadku, gdy Urząd Gminy w Lubrzy będzie przetwarzał Pani/Pana dane
  osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez
  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
  zgody przed jej wycofaniem, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
  osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu
  realizacji zgłoszonej sprawy. Informujemy, że nie korzystamy z systemów
  służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dane udostępnione przez
  Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.