Instytucja: 

OTMUCHÓW

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez OTMUCHÓW

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <umig@otmuchow.pl> o 27.04.2020 10:44

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o27.04.2020 12:04

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez OTMUCHÓW

  Dzień dobry.

  Nawiązując do wniosku o dostępie do informacji publicznej odpowiedź w załączniku.

  Z poważaniem,
  Magdalena Matus
  Sekretariat
  Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  ul. Zamkowa 6
  48-385 Otmuchów

  tel.: 77 431 50 17 | tel./fax.: 77 431 50 16

  Załączniki

 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 11.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia mamy prośbę o wskazanie dokładnej daty, kiedy państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24590@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca (na podstawie uchwały zarządu)

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne_AzDfO6B.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez OTMUCHÓW

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <umig@otmuchow.pl> o 24.06.2020 11:14

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o24.06.2020 11:31

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez OTMUCHÓW

  Otmuchów 2020-07-02

  ST.1431.12.2020

  Watchdog Polska

  Ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  sprawa-24590@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Odpowiadając na e-maila z dnia 24.06.2020 w sprawie daty udostępnienia Poczcie Polskiej S.A. rejestru wyborców informuję, że rejestr wyborców został przekazany Poczcie Polskiej S.A. zgodnie z jej wnioskiem dnia 28.04.2020.

  Sekretarz MiG

  Artur Banasiak

  Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  ul. Zamkowa 6
  48-385 Otmuchów
  +48774315321
  www.otmuchow.pl