Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez POKÓJ

  Szanowni Państwo,

  odpowiadając na poniższy wniosek, na podstawie art.  10 ust. 1 i art. 14
  ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, informuję, ze Gmina
  Pokój nie przekazała informacji o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. i nie
  zostaną one udostępnione w obecnie obowiązującym stanie prawnym.

  --
  Z poważaniem

  Z up. Wójta Gminy

  Agata Kruszelnicka
  Zastępca Wójta
  Urząd Gminy Pokój

  HERB GMINY POKÓJ <https://gminapokoj.pl>

  tel. 77 469 30 85 wew. 17
  fax. 77 469 30 85 wew. 22
  www: www.gminapokoj.pl <https://www.gminapokoj.pl>
  BIP: bip.gminapokoj.pl <https://bip.gminapokoj.pl>
  e-mail: a.kruszelnicka@gminapokoj.pl

  ------------------------------------------------------------------------

  /Niniejsza wiadomość (wraz z załącznikami) jest przeznaczona wyłącznie
  dla określonego adresata i może zawierać informacje służbowe lub inne
  informacje poufne prawnie chronione. Jeżeli nie jesteście Państwo
  właściwym adresem wiadomości lub otrzymali Państwo tę wiadomość na
  skutek pomyłki, prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i
  trwale usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie,
  przechowywanie, przetwarzanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie
  załączonej informacji w całości lub w części jest zabronione i może być
  ono uznane za naruszające prawo./

  /Ochrona danych osobowych (RODO). Informacje dotyczące przetwarzania
  danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
  Gminy Pokój pod adresem https://bip.gminapokoj.pl
  <https://bip.gminapokoj.pl/3723/2191/klauzula-informacyjna.html>./