Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez RUDNIKI

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@rudniki.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:44

  odczytano w dniu 27.04.2020 10:44.

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez RUDNIKI

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@rudniki.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:44

  odczytano w dniu 27.04.2020 10:45.

 • odpowiedź na wniosek o udost. inf. publicznej przez RUDNIKI

  W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej.

  Z poważaniem

  Iwona Napieraj - sekretarz gminy

  Urząd Gminy w Rudnikach

  ul. Wojska Polskiego 12A

  46-325 Rudniki

  Tel. +48 34 3595072 wew. 14

  E-mail: <mailto:sekretarz@rudniki.pl> sekretarz@rudniki.pl

  <http://www.rudniki.pl/> www.rudniki.pl

  Chcesz wiedzieć więcej, co słychać w gminie Rudniki, polub nas na:
  facebooku! <http://www.facebook.com/gmina.rudniki>

  wstawka do e-maila

  Ta wiadomość i wszystkie pliki przesłane wraz z nią, są poufne i
  przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość
  została adresowana. Jeśli wiadomość została otrzymana pomyłkowo, prosimy o
  powiadomienie o tym nadawcy i usunięcie wiadomości.

  KALUZULA INFORMACYJNA

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rudniki, ul.
  Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki - dalej ADO. Kontakt z inspektorem
  ochrony danych w Urzędzie Gminy w Rudnikach jest możliwy pod adresem e-mail
  <mailto:odo@rudniki.pl> ido@rudniki.pl i nr tel. 34 3595072 w.11. Pani/Pana
  dane przetwarzane będą wyłącznie w celu wymiany informacji drogą
  elektroniczną. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty
  elektronicznej, oznacza to że otrzymaliśmy adres konta mailowego
  bezpośrednio od Pani/Pana w celu kontaktu, bądź pozyskaliśmy adres poczty z
  legalnego źródła uprawniającego ADO do kontaktu z Panią/Panem. Nie będziemy
  udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu e-mail, chyba że będzie to
  wynikać z przepisu prawa, lub wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Dane nie
  będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji
  międzynarodowej Ma Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych, ich
  poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, otrzymania ich kopii
  oraz prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z
  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
  cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania
  kontaktu za pomocą poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej będzie
  zapisany w naszej bazie do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na jego
  przetwarzanie.

  Załączniki