'

Treść

  • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

    Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

    Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

    Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
    Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

  • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez CIASNA

    Twoja wiadomość

    Do: gmina@ciasna.pl
    Temat: Wniosek o informację publiczną
    Wysłano: 27.04.2020 10:44

    odczytano w dniu 27.04.2020 13:34.

  • Odpowiedź na pytanie dot. przekazania spisów wborców przez CIASNA

    Dzień dobry,

    w odpowiedzi na wniosek z dnia 27.04.2020r. informuję, że Wójt Gminy
    Ciasna nie przekazał i nie zamierza przekazywać informacji o wyborcach
    Poczcie Polskiej S.A.

    --
    Z poważaniem

    *Martyna Ulfik*
    podinsp. ds ewidencji ludności
    i dowodów osobistych
    tel. 34 35 72 787