Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez HAŻLACH

  Twoja wiadomość

  Do: ug@hazlach.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:44

  odczytano w dniu 2020-04-27 11:25.

 • Informacja w sprawie wniosku Poczty Polskiej do samorządów o udostępnienie danych mieszkańców przez HAŻLACH

  Udostępnienie Danych z Rejestru Wyborców

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o informację publiczną z dnia 27.04.2020r., Wójt Gminy Hażlach informuje, że na dzień dzisiejszy dane wyborców nie zostały przekazane Poczcie Polskiej S.A.

  Z up. Wójta
  Liliana Matloch
  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego