'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez KRZANOWICE

  Twoja wiadomość

  Do: um@krzanowice.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:44

  odczytano w dniu 2020-04-27 10:59.

 • Odpowiedź na wniosek z dnia 27.04.2020 r. o udzielenie informacji publicznej. przez KRZANOWICE

  W załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie

  informacji publicznej z dnia 27.04.2020 r.

  --
  Gabriela Kudela

  Urząd Miejski w Krzanowicach
  ul. Morawska 5
  47 - 470 Krzanowice

  NIP 639-16-59-780
  Regon 000532955

  Gmina Krzanowice
  ul. Morawska 5
  47- 470 Krzanowice

  NIP 639-19-88-851
  Regon 276258428

  tel. 324108202, 324108207
  fax 324108042
  www.krzanowice.pl
  um@krzanowice.pl

  Załączniki

 • Re: Odpowiedź na wniosek z dnia 27.04.2020 r. o udzielenie informacji publicznej. przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24681@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez KRZANOWICE

  Twoja wiadomość

  Do: um@krzanowice.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-05-12 10:10

  odczytano w dniu 2020-05-12 10:50.

 • Odpowiedź na wniosek z dnia 12.05.2020 r. - informacja publiczna. przez KRZANOWICE

  W załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie
  informacji publicznej z dnia 12.05.2020 r

  --
  Gabriela Kudela

  Urząd Miejski w Krzanowicach
  ul. Morawska 5
  47 - 470 Krzanowice

  NIP 639-16-59-780
  Regon 000532955

  Gmina Krzanowice
  ul. Morawska 5
  47- 470 Krzanowice

  NIP 639-19-88-851
  Regon 276258428

  tel. 324108202, 324108207
  fax 324108042
  www.krzanowice.pl
  um@krzanowice.pl

  Załączniki