Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odp. na wniosek przez KRZYŻANOWICE

  Odpowiadając na Państwa wniosek, z dnia 27.04.2020r.  Urząd Gminy w
  Krzyżanowicach informuje,iż nie udostępnił danych osobowych wyborców
  Poczcie Polskiej.

  Pozdrawiam,

  Małgorzata Krzemien
  Sekretarz
  Urząd Gminy w Krzyżanowicach
  ul. Główna 5
  47 - 450 Krzyżanowice
  tel. + 48 (32) 4194050 wew. 127
  fax. +48 (32) 4194234
  sekretarz@krzyzanowice.pl
  www.krzyzanowice.pl

  Treść tej informacji może być poufna, w związku, z czym powinna trafić bezpośrednio do rąk adresata.
  Jakiekolwiek jej ujawnianie, rozpowszechnianie, bądź kopiowanie jest zabronione.
  W przypadku omyłkowego otrzymania niniejszej informacji prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera.

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy,
  że Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Krzyżanowice, ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice. Klauzula informacyjna
  znajduje się pod adresem http://bip.krzyzanowice.pl/main/rodo.html