'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • spisy wyborców przez LUBLINIEC

  W związku z otrzymaną informacja w trybie art.61 ust.1 Konstytucji RP i
  art.10 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej informuję , że
  Gmina Lubliniec nie przekazała danych ze spisów wyborców Poczcie
  Polskiej przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania
  wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  zarządzonych na 2020 rok.
  z up. Burmistrza Miasta Lublinca

  --
  Adam Bielecki
  Naczelnik
  Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
  Urząd Miejski w Lublińcu
  42-700 Lubliniec ul. Paderewskiego 5
  tel. 34- 35 30 100 w 150
  usc@lubliniec.pl