Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MARKLOWICE

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, ul. Ursynowska 22/2;
  02-605 Warszawa. W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej z dnia 27.04.2020 r., w imieniu Wójta Gminy
  Marklowice, informuję, co następuje:

  Ad. 1. Nie zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S. A.,

  Ad. 2. Spis zostanie niezwłocznie przekazany operatorowi w dniu wejścia
  w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów
  powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020
  r. w myśl art. 15.1 tej ustawy, o ile w procedurze legislacyjnej nie
  ulegnie ona zmianie.

  Z poważaniem, Benedykt Kołodziejczyk, Sekretarz Gminy Marklowice

  Załączniki

  • Poczta_Polska_odpowiedź_na_wniosek_o_przekazanie_danych_ze_spisu_wyborców-1.odt (nieskanowany) Skanuj