Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez MIEDŹNA

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@miedzna.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_vVyCLen.txt (nieskanowany) Skanuj
 • Odpowiedź- informacja publiczna przez MIEDŹNA

  --
  -----------------------------------------------------------------------

  REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
  E-mail: bso@miedzna.pl
  WWW : http://www.miedzna.pl/
  tel. (032)211-62-17 , tel kom. 519 347 284
  -----------------------------------------------------------------------
  GMINA MIEDNA
  Urzšd Gminy MiedŸna
  ul. Wiejska 131
  43-227 MiedŸna
  NIP 6381642424
  ----------------------------------------------------------------------

  Załączniki