Instytucja: 

OGRODZIENIEC

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez OGRODZIENIEC

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27
  kwietnia 2020 r. przesyłam pismo z odpowiedzią w załączeniu.

  Z poważaniem,

  Paulina Słowik

  W dniu 27.04.2020 o 10:44, {{ email }} pisze:
  --
  Pozdrawiam
  Sekretariat
  UMiG Ogrodzieniec

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
  z siedzibą w Ogrodzieńcu przy Placu Wolności 25 42-440 Ogrodzieniec, NIP 6492275822.

  Dane osobowe są przetwarzane są w celu: realizacji umów, wystawiania faktur,
  regulowania płatności oraz w celu zawarcia umowy. Posiadasz ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdym czasie.
  Dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez okres wynikający z przepisów prawa
  (np. ordynacja podatkowa, ustawa o rachunkowości) lub do czasu zrealizowania umów.
  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
  Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a-c i f RODO.
  W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się na adres wskazany powyżej lub drogą elektroniczna na adres e-mail: {{ email }}

  Treść tej wiadomości zawiera informacje poufne, przeznaczone tylko dla adresata.
  Udostępnianie, ujawnianie, powielanie, rozpowszechnianie bądź powoływanie się na jakikolwiek jej fragment jest zabronione.
  W razie przypadkowego otrzymania tej wiadomości, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

  Załączniki

 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 5.05.2020 r. na wniosek o informację z 27.04.2020 r. prosimy o przekazanie informacji, czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}
  z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez OGRODZIENIEC

  Szanowna Pani,

  w związku z otrzymanym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej
  przesłanym w dniu 11 maja 2020 r. w załączeniu przekazuję odpowiedź.

  Z poważaniem,

  Paulina Słowik

  W dniu 11.05.2020 o 12:00, {{ email }} pisze:
  --
  Pozdrawiam
  Sekretariat
  UMiG Ogrodzieniec

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
  z siedzibą w Ogrodzieńcu przy Placu Wolności 25 42-440 Ogrodzieniec, NIP 6492275822.

  Dane osobowe są przetwarzane są w celu: realizacji umów, wystawiania faktur,
  regulowania płatności oraz w celu zawarcia umowy. Posiadasz ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdym czasie.
  Dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez okres wynikający z przepisów prawa
  (np. ordynacja podatkowa, ustawa o rachunkowości) lub do czasu zrealizowania umów.
  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
  Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a-c i f RODO.
  W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się na adres wskazany powyżej lub drogą elektroniczna na adres e-mail: {{ email }}

  Treść tej wiadomości zawiera informacje poufne, przeznaczone tylko dla adresata.
  Udostępnianie, ujawnianie, powielanie, rozpowszechnianie bądź powoływanie się na jakikolwiek jej fragment jest zabronione.
  W razie przypadkowego otrzymania tej wiadomości, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

  Załączniki