Instytucja: 

OŻAROWICE

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Pismo w spr. przekazania spisów wyborców [Sprawa#SE.1431.41.2020] przez OŻAROWICE

  Dokumenty: SE.KW-00098/20
  Znak sprawy: SE.1431.41.2020
  Rej. koresp. wych.: RKW.2020.03415
  Wysłane przez: Ewa Paks

  Dzień dobry,
  W załączeniu przesyłam pismo znak SE.1431.41.2020
  z dnia 7 maja 2020 roku wraz z klauzulą informacyjną.
  Grzegorz czapla
  Wójt Gminy
  --
  Wysłano z systemu FINN 8 SQL

  Załączniki