Instytucja: 

PAWONKÓW

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na informację publiczną przez PAWONKÓW

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.04.2020 r. o udostępnienie
  informacji publicznej Urząd Gminy w Pawonkowie informuje, że nie
  udostępnił//danych osobowych/ – /spisów wyborców Poczcie Polskiej i nie
  zamierza tego uczynić przed przyjęciem Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.
  o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem
  się wirusa SARS-CoV-2 ponieważ w obecnym stanie prawnym brak jest
  podstawy prawnej do udostępnienia//danych osobowycha w/w ustawa nie może
  stanowić samodzielnej podstawy żądania przez Pocztę Polską S.A.
  oczekiwanych danych.

  Treść art. 15 projektu ustawy z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych
  zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta
  Rzeczypospolitej Polskiej w sposób jednoznaczny przewiduje przekazanie
  Poczcie Polskiej spisu wyborców w dniu wejścia w życie przywołanej wyżej
  ustawy.

  --
  Grażyna Poloczek
  Urząd Gminy Pawonków
  ul. Zawadzkiego 7
  42-772 Pawonków
  tel. 34/353-41-00 wew. 40