Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez RYDUŁTOWY

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@rydultowy.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_GNAK5cb.txt (nieskanowany) Skanuj
 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - rejestr wyborców [Sprawa#BSE.1431.000006.2020] przez RYDUŁTOWY

  Dokumenty: BSE.KW.000050.2020
  Znak sprawy: BSE.1431.000006.2020
  Rej. koresp. wych.: KW.003990.2020
  Wysłane przez: Krzysztof Jędrośka

  W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 27 kwietnia 2020 r. w załączeniu przekazujemy naszą odpowiedź. Plik odpowiedzi podpisany jest zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu dostawcy usług zaufania.

  z poważaniem
  Krzysztof Jędrośka
  Sekretarz Miasta Rydułtowy
  --
  Urząd Miasta Rydułtowy
  tel.: (32) 45 37 411
  faks: (32) 45 37 410
  e-mail: um@rydultowy.pl, gmrydultowy@sekap.pl
  www: http://www.rydultowy.pl
  bip: http://bip.rydultowy.pl/
  Wysłano z systemu FINN 8 SQL

  Załączniki