Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • OR.1431.42.2020 przez Świętochłowice

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej przesłany drogą elektroniczną do tutejszego Urzędu w dniu
  27.04.2020 r.

  Z wyrazami szacunku,

  Hanna Jancewicz-Burak

  Główny Specjalista

  Wydziału Organizacyjnego

  Tel. +48 (32) 3491-848

  <http://www.swietochlowice.pl/um-rodo.html>

  Załączniki

 • Re: OR.1431.42.2020 przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres:
  sprawa-24759@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • OR.1431.42.2020 przez Świętochłowice

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na zapytanie dot. przekazania Poczcie
  Polskiej S.A. danych wyborców.

  --
  /Z wyrazami szacunku,

  *Violetta Pradela*
  Inspektor w Wydziale Organizacyjnym
  Tel. +48 32 3491-848
  Email: v.pradela@swietochlowice.pl/

  <http://www.swietochlowice.pl/um-rodo.html>

  Załączniki