Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • informacja publiczna przez USTROŃ

  W załączeniu przesyłam informację w sprawie udostępnienia Poczcie Polskiej
  S.A. spisu wyborców.

  Alicja Żyła

  Naczelnik

  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

  Tel. +48 33 8579303 / e-mail alicja.zyla@um.ustron.pl
  <mailto:alicja.zyla@um.ustron.pl>

  Urząd Miasta

  43-450 Ustroń, Rynek 1

  Tel. 33 8579300/ fax 33 8579330

  Załączniki