Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez WODZISŁAW ŚLĄSKI

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.
  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24773@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez WODZISŁAW ŚLĄSKI

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.
  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

 • Pismo w sprawie odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej [Sprawa#OR-I.1431.34.2020] przez WODZISŁAW ŚLĄSKI

  Dokumenty: SO-I.KW.01627.2020
  Znak sprawy: OR-I.1431.34.2020
  Rej. koresp. wych.: KW-033130/20
  Wysłane przez: Iwona Kwiatoń

  -------- Wiadomość oryginalna --------

  Nawiązując do Państwa wiadomości w sprawie braku odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej przekazania spisu wyborców Spółce Poczta Polska S.A. informuję, że odpowiedź została wysłana do Państwa w dniu 7 maja 2020 r.
  W załączeniu przesyłam ponownie ww. odpowiedź wraz z potwierdzeniem wysłania.

  Iwona Kwiatoń
  Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich
  Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim
  --
  Wysłano z systemu FINN 8 SQL

  Załączniki