Instytucja: 

Zabrze

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

8

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Zabrze

  Twoja wiadomość

  Do: Edyta Kwartnik
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27 kwietnia 2020 10:44:41 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana o godzinie 27 kwietnia 2020 10:53:38 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Zabrze

  Dzień dobry,
  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej Wydział Spraw Obywatelskich Referat Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Zabrzu przesyła w załączeniu skan pisma.

  Z poważaniem
  Anna Golonka inspektor
  Urząd Miejski w Zabrzu
  Wydział Spraw Obywatelskich
  Referat Ewidencji Ludności
  Tel: 32-37-33-310

  Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla jej adresata. Przeglądanie, przesyłanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie informacji zawartych w treści korespondencji przez osoby inne, niż te, dla których wiadomość była przeznaczona jest zabronione. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy oraz usunięcie jej treści z poczty elektronicznej bez otwierania załączników.
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zabrze, którego siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: {{ email }}<mailto:{{ email }}> lub telefonicznie: 32 373 33 00. Pani/Pana dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej przetwarzane są w celu kontaktowym oraz innych celach, dla których Państwa dane zostały nam udostępnione, a także dokumentowania ustaleń zawartych w drodze wymiany korespondencji elektronicznej. Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się pod adresem https://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/ochrona-danych-osobowych.

  Załączniki

  • Inf._publiczna_Stowarzyszenie_Sieć_Obywatelska_Watchdog_Polska.pdf
 • Re: Odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 4.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie po dniu przesłania odpowiedzi, a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Zabrze

  Twoja wiadomość

  Do: Zdzisława Kubisz
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 11 maja 2020 20:59:43 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana o godzinie 12 maja 2020 07:35:43 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Zabrze

  Twoja wiadomość

  Do: Edyta Kwartnik
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 11 maja 2020 20:59:43 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana o godzinie 12 maja 2020 11:30:50 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Zabrze

  Dzień dobry,
  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Zabrzu przesyła w załączeniu skan pisma.

  Z poważaniem
  Anna Golonka inspektor
  Urząd Miejski w Zabrzu
  Wydział Spraw Obywatelskich
  Referat Ewidencji Ludności
  Tel: 32-37-33-310

  Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla jej adresata. Przeglądanie, przesyłanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie informacji zawartych w treści korespondencji przez osoby inne, niż te, dla których wiadomość była przeznaczona jest zabronione. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy oraz usunięcie jej treści z poczty elektronicznej bez otwierania załączników.
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zabrze, którego siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: {{ email }}<mailto:{{ email }}> lub telefonicznie: 32 373 33 00. Pani/Pana dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej przetwarzane są w celu kontaktowym oraz innych celach, dla których Państwa dane zostały nam udostępnione, a także dokumentowania ustaleń zawartych w drodze wymiany korespondencji elektronicznej. Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się pod adresem https://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/ochrona-danych-osobowych.

  Załączniki

  • Odp._Informacja_publiczna.pdf
 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Zabrze