'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Nr 28 przez ZAWIERCIE

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji
  publicznej

  Z poważaniem

  Katarzyna Merta-Wałek

  Podinspektor

  Wydział Obsługi Urzędu

  tel. +48 32 67243 88

  e-mail: k.merta-walek@zawiercie.eu <mailto:k.merta-walek@zawiercie.eu>

  <http://www.zawiercie.eu/> www.zawiercie.eu

  Gmina Zawiercie

  ul. Leśna 2,

  42-400 Zawiercie

  <http://www.zawiercie.eu/> www.zawiercie.eu

  <http://www.facebooc.com/zawiercie.eu>

  <http://www.facebook.com/Zawiercie.eu> Join us on

  <http://www.facebook.com/Zawiercie.eu> facebook

  <http://www.facebook.com/Zawiercie.eu> Zawiercie

  Załączniki

 • Re: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Nr 28 przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24779@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Odpowiedź na informację publiczną Nr 28.1 (uzupełnienie) przez ZAWIERCIE

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o doprecyzowanie informacji
  publicznej

  Z poważaniem

  Katarzyna Merta-Wałek

  Podinspektor

  Wydział Obsługi Urzędu

  tel. +48 32 67243 88

  e-mail: k.merta-walek@zawiercie.eu <mailto:k.merta-walek@zawiercie.eu>

  <http://www.zawiercie.eu/> www.zawiercie.eu

  Gmina Zawiercie

  ul. Leśna 2,

  42-400 Zawiercie

  <http://www.zawiercie.eu/> www.zawiercie.eu

  <http://www.facebooc.com/zawiercie.eu>

  <http://www.facebook.com/Zawiercie.eu> Join us on

  <http://www.facebook.com/Zawiercie.eu> facebook

  <http://www.facebook.com/Zawiercie.eu> Zawiercie

  Załączniki