Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • informacja publiczna o udzieleniu informacji przez ŻYWIEC

  Uprzejmie informuję, że informacje o wyborcach nie zostały przekazane Poczcie Polskiej S.A, zgodnie z obecnym stanem prawnym nie ma podstaw prawnych aby spis został przekazany przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Burmistrz Miasta Żywca jako administrator danych osobowych zawartych w spisie wyborców, na podstawie art.5 ust.2 w związku z ust.1 lit. a) i b) rozporządzenia RODO odmówił przekazania danych osobowych zawartych w spisie wyborców, o którym mowa w art.26§4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.Kodeks wyborczy(Dz.U. z 2019 r., poz.684, z późn.zm) z uwagi na brak podstaw prawnych do uwzględnienia wniosku Poczty PolskiejS.A.
  Pozdrawiam
  Naczelnik Wydziału SOO
  Urzędu Miejskiego w Żywcu
  Agata Barcik