'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez FAŁKÓW

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: gmina@falkow.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: 2020-04-27 10:45

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez FAŁKÓW

  Szanowni Państwo,
  W odpowiedzi na Państwa wniosek informujemy, że kierując się
  przesłankami dostępnych informacji i oświadczeń PKW i Głównego
  inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz decyzją Prezesa Rady Ministrów
  a także mając na uwadze zapewnienie możliwości udziału w głosowaniu
  wszystkim wyborcom ujętym w spisie wyborców. Gmina Fałków przekazała
  dane ze spisu wyborców pomijając dane zawarte we wniosku Poczty
  Polskiej, które nie są gromadzone w spisie wyborów na podstawie
  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w
  sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5 z późn. zm..

  ---
  Barbara Badelska
  Sekretarz Gminy