Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • FW: odpowiedż na pismo. przez JĘDRZEJÓW

  Dzień dobry. Załączam odpowiedź na pismo z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie przekazania informacji o wyborcach poczcie.

  Z poważaniem Justyna Piskorczyk

  Urząd Miejski w Jędrzejowie

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
  z 04.05.2016) informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta w Jędrzejowie
  ul. 11 Listopada 33A
  2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla
  ul. Wapiennikowa 2 lok. 4
  25–112 Kielce
  e‐mail: <mailto:iod@czi24.pl> iod@czi24.pl
  3.Więcej informacji uzyska Pan/Pani pod adresem: <http://www.jedrzejow.eobip.pl/bip_jedrzejow/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=491&layout=1&page=0> http://www.jedrzejow.eobip.pl/bip_jedrzejow/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=491&layout=1&page=0

  Załączniki