Instytucja: 

ZAWONIA

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez ZAWONIA

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-05-19 23:47

  odczytano w dniu 2020-05-21 07:12.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez ZAWONIA

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

  Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 19.05.2020 r. o udostępnienie informacji publicznej, informuję że Urząd Gminy Zawonia w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. nie przekazywał danych ze spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odnośnie wezwania do udzielenia odpowiedzi na Państwa wniosek o informację publiczną, wysłany 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej, wskazuję iż nie otrzymaliśmy wskazanego wniosku.

  Z poważaniem

  Wojciech Hoffman

  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy Zawonia

  ul. Trzebnicka 11

  55-106 Zawonia

  e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  tel. 71 312 81 82 wew. 46

  fax. 71 312 95 59

  <https://www.zawonia.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=17&menu=19&strona=1>

  ________________________________________________________________________________________

  Uwaga!

  Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może

  zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie,

  rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej

  informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał

  ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie z komputera tego materiału bez zapoznawania się z jego treścią.

  Jeżeli chcą Państwo zapoznać się ze sposobem przetwarzania danych osobowych, zapraszamy na naszą stronę <https://www.zawonia.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=232&strona=1> www.zawonia.pl

  Załączniki

  • image001.png