Instytucja: 

SKARŻYSKO-KAMIENNA

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedź na wniosek przez SKARŻYSKO-KAMIENNA

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  informujemy,
  że na dzień dzisiejszy Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej nie
  przekazał informacji
  o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. z uwagi na brak istnienia w obrocie
  prawnym ustawy
  o wyborach korespondencyjnych na urząd Prezydenta RP.

  Podstawą udostępnienia jest art. 15 ustawy z dnia 6 kwietnia 2020 r. o
  szczególnych zasadach
  przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej
  Polskiej zarządzonych w 2020 r.,
  która w dalszym ciągu jest procedowana w Senacie - spis wyborców
  przekazuje się operatorowi
  wyznaczonemu w dniu wejścia w życie ww. ustawy.

  Agnieszka Jarosińska
  Urząd Miasta
  w Skarżysku-Kamiennej
  tel. 41 2520106
  Informujemy, że administratorem danych osobowych jest
  Gmina Skarżysko-Kamienna reprezentowana przez
  Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna.
  Proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą
  danych osobowych dostępną na stronie internetowej
  bip.skarzysko.pl w zakładce "ochrona danych osobowych"