Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SUCHEDNIÓW

  Twoja wiadomość

  Do: suchedniow@poczta.fm
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:45

  odczytano w dniu 2020-04-27 11:57.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez SUCHEDNIÓW

  Dzień dobry!

  W odpowiedzi na Państwa wniosek – Gmina Suchedniów informuje, że odmówiła przekazania Poczcie Polskiej

  Danych ze spisów wyborców. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym brak jest podstawy prawnej do

  Udostępnienia żądanych danych osobowych.

  Z poważaniem

  Ewa Kaniewska – Sekretarz Miasta i Gminy Suchedniów

  Załączniki

  • image001_CRzBBXb.jpg (nieskanowany) Skanuj