Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez ZAGNAŃSK

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@zagnansk.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:45

  odczytano w dniu 2020-04-27 13:29.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienienie informacji publicznej nr O.1431.23.2020 przez ZAGNAŃSK

  Dzień dobry!

  Urząd Gminy w Zagnańsku w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
  udostępnienie informacji publicznej z dn. 27-04-2020 r. zarejestrowany w
  książce wpływów pod nr 3586.

  Z poważaniem

  Dorota Olesińska

  Sekretariat Urzędu Gminy w Zagnańsku

  Załączniki