Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Wniosek o informację publiczną-WO.1431.19.2020 przez CZERSK

  W odpowiedzi na e-mail z dnia 27 kwietnia 2020 r. (wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej), udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

  - czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub
  czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych
  zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej
  Polskiej zarządzonych w 2020 r.
  http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  ODP: Nie.

  Z poważaniem

  Grzegorz Zabrocki

  Sekretarz Gminy

  Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd Miejski w Czersku
  określone są w komunikatach dostępnych na stronie internetowej Biuletynu
  Informacji Publicznej Gminy Czersk: <https://bip.czersk.pl/2053.html>
  https://bip.czersk.pl/2053.html .