'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek przez CZŁUCHÓW

  Do dnia dzisiejszego Gmina Miejska Człuchów nie przekazała spisu wyborców.

  Maria Pazda Sekretarz Miasta

 • Re: Odpowiedź na wniosek przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24900@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez CZŁUCHÓW

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@czluchow.eu.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_h54OnTk.txt (nieskanowany) Skanuj
 • Odpowiedź na wniosek o u.i.p. przez CZŁUCHÓW

  Dzień dobry !

  Burmistrz Miasta Człuchównie przekazał Poczcie Polskiej S.A. danych
  wyborców przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o
  szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta
  Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.,

  Pozdrawiam M.Pazda

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Fwd: Wniosek o informację publiczną
  Data: Thu, 14 May 2020 08:54:29 +0200
  Nadawca: Sekretariat UM <sekretariat@czluchow.eu>
  Adresat: Maria Pazda <sekretarz@czluchow.eu>

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Return-Path:
  <el.139a9960d4fd79dc5b58452bbb7f1a1b.1.siecobywatelska.smtp@news.emaillabs.co>

  Delivered-To: sekretariat@czluchow.eu
  Received: from localhost (localhost.localdomain [127.0.0.1]) by
  mail.cmsphere.com.pl (Postfix) with ESMTP id 502D41A029C for
  <sekretariat@czluchow.eu>; Wed, 13 May 2020 16:50:55 +0200 (CEST)
  X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at mail.cmsphere.com.pl
  X-Spam-Flag: NO
  X-Spam-Score: 3.877
  X-Spam-Level: ***
  X-Spam-Status: No, score=3.877 tagged_above=2 required=6.31
  tests=[AM.WBL=1, BAYES_00=-1.9, DKIM_SIGNED=0.1, DKIM_VALID=-0.1,
  DKIM_VALID_EF=-0.1, HEADER_FROM_DIFFERENT_DOMAINS=0.249,
  HTML_IMAGE_ONLY_24=1.618, HTML_MESSAGE=0.001, SPF_PASS=-0.001,
  T_REMOTE_IMAGE=0.01, URIBL_TLD5=3] autolearn=no autolearn_force=no
  Authentication-Results: mail.cmsphere.com.pl (amavisd-new); dkim=pass
  (1024-bit key) header.d=emaillabs.co
  Received: from mail.cmsphere.com.pl ([127.0.0.1]) by localhost
  (mail.cmsphere.com.pl [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP
  id pYvMC9PBGMpg for <sekretariat@czluchow.eu>; Wed, 13 May 2020 16:50:51
  +0200 (CEST)
  Received-SPF: Pass (sender SPF authorized) identity=mailfrom;
  client-ip=185.243.31.151; helo=smtp2-2131.emaillabs.co;
  envelope-from=el.139a9960d4fd79dc5b58452bbb7f1a1b.1.siecobywatelska.smtp@news.emaillabs.co;
  receiver=sekretariat@czluchow.eu
  X-Greylist: from auto-whitelisted by SQLgrey-1.8.0
  Received: from smtp2-2131.emaillabs.co (smtp2-2131.emaillabs.co
  [185.243.31.151]) (using TLSv1.2 with cipher AECDH-AES256-SHA (256/256
  bits)) (No client certificate requested) by mail.cmsphere.com.pl
  (Postfix) with ESMTPS for <sekretariat@czluchow.eu>; Wed, 13 May 2020
  16:50:51 +0200 (CEST)
  Received: from smtp2-2131 (smtp2-2131.emaillabs.co [185.243.31.151]) by
  smtp2-2131.emaillabs.co (SMTP) with ESMTP id 49Mczt3Wywz8RvNy for
  <sekretariat@czluchow.eu>; Wed, 13 May 2020 14:50:50 +0000 (UTC)
  DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.co;
  s=emaillabs; t=1589381450; bh=LJJTnXbGeMDX0Fjn5TCeNvPJqck=;
  h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
  b=CFMJrIKFLikLyuOPVIDgDmX+RiO60oIqJP0W180M1XFzPuz+GFEu5WPs3sbnNL6KO
  7vZHBtATql5tnu6zZ2Lhi6WELP09NC46s/WaO/xjWpvnIjm4dt+Fut77Yf5LQcm3qH
  W9lLCtjVVXK1eyr7PXFGqBzEwSKyFr0Gt3YVKm4o=
  Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1]) by
  app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id 14C2E1EA8A for
  <sekretariat@czluchow.eu>; Wed, 13 May 2020 16:50:46 +0200 (CEST)
  Content-Type: multipart/alternative;
  boundary="===============5813660103562811546=="
  MIME-Version: 1.0
  Subject: Wniosek o informację publiczną

 • Re: Odpowiedź na wniosek o u.i.p. przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w Państwa odpowiedzi z 14.05.2020 r. napisali Państwo:

  "Burmistrz Miasta Człuchównie przekazał Poczcie Polskiej S.A. danych wyborców przed 9 maja 2020 roku".

  Chcemy mieć pewność - czy zabrakło słowa "nie" w Państwa odpowiedzi czy jednak chodziło o to, że Burmistrz przekazał dane?

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowna Pani, dziękuję za wyjaśnienie.

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego