Instytucja: 

Gdynia

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie otrzymania: {Disarmed} Wniosek o informację publicznÄ przez Gdynia

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: {{ email }}
  Temat: {Disarmed} Wniosek o informację publicznÄ

  Data: 2020-04-27 10:46

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.
  --

  Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Urząd Miasta Gdyni Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod tym linkiem: http://gdynia.pl/bip/ochrona-danych-osobowych-2,7893/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-w-urzedzie-miasta-gdyni,524594

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Gdynia

  Urząd Miasta Gdyni                                     Gdynia 2020.04.29

  Wydział Spraw Obywatelskich

  SL.1431.6.2020

  Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej
  wyjaśniam, że spis wyborców m.Gdyni nie został udostępniony Poczcie
  Polskiej.

  Odnośnie Państwa kolejnego pytania cyt. "czy Państwo zamierzają to
  zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania
  wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  zarządzonych w 2020 r. "  informuję, że zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego
  Sądu Administracyjnego w Warszawie z 21 grudnia 2010 r. (II SAB/Wa
  219/10) - nie traktuje się jako wniosek o informację publiczną  pytania
  o zdarzenia przyszłe lub takie, które jeszcze nie nastąpiły.

  Naczelnik
  Wydziału Spraw Obywatelskich
  mgr Marzenna Umławska
  --

  --

  Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Urząd Miasta Gdyni Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod tym linkiem: http://gdynia.pl/bip/ochrona-danych-osobowych-2,7893/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-w-urzedzie-miasta-gdyni,524594

  Załączniki

  • Stopka_1.jpg