Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez KALISKA

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@kaliska.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_VdbUwlA.txt (nieskanowany) Skanuj
 • odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez KALISKA

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną

  Urząd Gminy Kaliska

  Beata Wysokińska

  Kierownik USC | Urząd Gminy Kaliska

  telefon: <tel:(58)%2058%2089%20201.202> (58) 58 89 201.202

  www: <http://www.kaliska.pl/> www.kaliska.pl

  email: <mailto:usc@kaliska.pl> usc@kaliska.pl

  adres: ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska

  <https://www.facebook.com/gminakaliska/>

  Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  (RODO), na stronie http://bip.kaliska.pl/?id=936 umieszczone zostały
  szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych.
  Ponadto Ogólna Klauzula Informacyjna umieszczona jest na tablicy
  informacyjnej w Urzędzie Gminy w Kaliskach oraz Szczegółowe Klauzule
  Informacyjne dostępne są u każdego Pracownika na stanowisku.

  Załączniki