Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez KONARZYNY

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@konarzyny.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_dnTSeOS.txt (nieskanowany) Skanuj
 • Re: Wniosek o informację publiczną przez KONARZYNY

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję,
  że  na nie podpisany wniosek, który wpłynął do tut. urzędu w czwartek
  23.04.2020 r. udzielono odpowiedzi, że wniosek został zlożony niepoprawnie.

  Informuję, że jeśli wniosek zostanie zlożony poprawnie, zostanie
  rozpatrzony pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami i wtedy
  decyzja zostanie podjęta.

  Z poważaniem

  --
  Barbara Rydygier
  Sekretarz Gminy Konarzyny
  tel./fax 59 8331011 wew. 33

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dostępna jest w linku poniżej:
  http://bip.konarzyny.pl/user_uploads/KLAUZULA_INFORMACYJNA.pdf

 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24923@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez KONARZYNY

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@konarzyny.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_fu2eaQA.txt (nieskanowany) Skanuj
 • Re: Wniosek o informację publiczną przez KONARZYNY

  W uzupełnieniu odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
  informuję, że Urząd Gminy w Konarzynach nie udostępnił spisu wyborców
  Poczcie Polskiej S.A. w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta
  Rzezczypospolitej Polskiej.

  Z poważaniem

  Barbara Rydygier

  Sekretarz Gminy Konarzyny
  tel./fax 59 8331011 wew. 33

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dostępna jest w linku poniżej:
  http://bip.konarzyny.pl/user_uploads/KLAUZULA_INFORMACYJNA.pdf