'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez KOŚCIERZYNA

  Twoja wiadomość

  Do: ug@koscierzyna.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:46

  odczytano w dniu 27.04.2020 11:58.

 • odpowiedź na Wniosek o informację publiczną przez KOŚCIERZYNA

  W odpowiedzi na wniosek o informacje publiczną informuję, że Wójt Gminy
  Kościerzyna do dnia dzisiejszego nie przekazał spisu wyborców Gminy
  Kościerzyna Poczcie Polskiej S.A. Wystąpiliśmy do Poczty Polskiej S.A. o
  usunięcie braków formalnych we wniosku poprzez:

  1) wykazanie spełnienia przesłanek, o których mowa w przepisie
  art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach
  wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21,

  2) wskazanie, jakie czynności i operacje na przekazanych danych ze
  spisu wyborców, niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia wyborów
  powszechnych na Prezydenta RP oraz na gruncie jakich obowiązujących
  przepisów prawa będzie wykonywała Poczta Polska S.A., a w szczególności do
  wykonania których niezbędne są dane PESEL wszystkich wyborców,

  3) wskazanie prawidłowego sposobu zabezpieczenia przesyłania
  żądanych danych ze spisu wyborców (przesyłanie niezabezpieczonych danych w
  niezaszyfrowanych plikach nie spełnia wymogów ochrony danych osobowych),

  - w terminie 7 dni.

  Do dnia dzisiejszego Poczta Polska S.A. nie uzupełniła braków we wniosku.

  Z wyrazami szacunku,

  Katarzyna Knopik

  Sekretarz Gminy Kościerzyna
  ul. Strzelecka 9
  83-400 Kościerzyna
  Telefon: 58 686-59-80
  Kom. 601656657
  Fax: 58 686-59-83
  E-mail: <mailto:k.knopik@koscierzyna.pl> k.knopik@koscierzyna.pl
  <http://www.koscierzyna.pl/> www.koscierzyna.pl

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Kościerzyna
  jest Wójt Gminy Kościerzyna. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji
  zadań ustawowych zadań własnych i zadań zleconych. Klauzula informacyjna
  dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej:
  <https://koscierzyna.bip.gov.pl/rodo/rodo.html>
  https://koscierzyna.bip.gov.pl/rodo/rodo.html

  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do swoich danych osobowych,
  - żądania sprostowania swoich danych osobowych
  - żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  - przenoszenia swoich danych
  - wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeżeli
  przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Kontakt do inspektora ochrony danych:
  <mailto:inspektor25052018@gmail.com> inspektor25052018@gmail.com

 • Re: odpowiedź na Wniosek o informację publiczną przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24926@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez KOŚCIERZYNA

  Twoja wiadomość

  Do: ug@koscierzyna.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 13.05.2020 12:50

  odczytano w dniu 13.05.2020 12:59.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez KOŚCIERZYNA

  W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną informuję, że Wójt Gminy Kościerzyna nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej S.A. przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

  Z wyrazami szacunku,

  Katarzyna Knopik

  Sekretarz Gminy Kościerzyna
  ul. Strzelecka 9
  83-400 Kościerzyna
  Telefon: 58 686-59-80
  Kom. 601656657
  Fax: 58 686-59-83
  E-mail: <mailto:k.knopik@koscierzyna.pl> k.knopik@koscierzyna.pl
  <http://www.koscierzyna.pl/> www.koscierzyna.pl

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Kościerzyna jest Wójt Gminy Kościerzyna. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych zadań własnych i zadań zleconych. Klauzula informacyjna dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej: <https://koscierzyna.bip.gov.pl/rodo/rodo.html> https://koscierzyna.bip.gov.pl/rodo/rodo.html

  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do swoich danych osobowych,
  - żądania sprostowania swoich danych osobowych
  - żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  - przenoszenia swoich danych
  - wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Kontakt do inspektora ochrony danych: <mailto:inspektor25052018@gmail.com> inspektor25052018@gmail.com

 • Dramatyczny krzyk Dominika o pomoc przez KOŚCIERZYNA