Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez ŻMIGRÓD

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: urzad@zmigrod.com.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: 2020-04-27 10:39

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Informacja publiczna przez ŻMIGRÓD

  Dzień dobry,

  W załączniku przesyłam pismo.

  Pozdrawiam,
  --
  Paulina Poprawa
  Sekretariat
  Urząd Miejski w Żmigrodzie
  Plac Wojska Polskiego 2-3
  55-140 Żmigród
  Tel. 71 385 30 57 wew. 14

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Burmistrz Gminy
  Żmigród, mający siedzibę w Urzędzie Miejskim
  w Żmigrodzie, Pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród, tel. 71 385 30
  57, 385 30 50, e-mail urzędu: urzad@zmigrod.com.pl.

  2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych p. Martę Chorzępa,
  kontakt: iod@zmigrod.com.pl lub listownie na adres Administratora.

  3. Pełna treść obowiązku jest dostępna pod adresem:
  https://zmigrod.ibip.wroc.pl/public/?id=116517

  Załączniki