Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • (bez tematu) przez RYJEWO

  W odpowiedzi na wniosek informuję, iż Gmina Ryjewo z uwagi na brak podstawy prawnej na dzień złożenia wniosku nie udostępni Poczcie Polskiej żądanych informacji

  Z poważaniem,

  Dorota Czerkies
  Sekretarz Gminy Ryjewo
  -----------------------------------------
  Urząd Gminy w Ryjewie
  ul. Lipowa 1
  82-420 Ryjewo
  tel. 55 277 42 70 wew. 24
  fax. 55 277 43 21
  -----------------------------------------