Instytucja: 

SUCHY DĄB

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedz na wniosek o informacje publiczną przez SUCHY DĄB

  Dzień Dobry

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej z dnia 27.04.2020r.

  --
  Pozdrawiam
  *mgr Justyna Cyra*
  *Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego*
  Tel. 58 355 68 37
  Fax  58 355 68 01
  justyna.cyra@suchy-dab.pl
  *Urząd Gminy w Suchym Dębie*
  ul. Gdańska 17
  83-022 Suchy Dąb
  NIP 593 10 90 485
  www.suchy-dab.pl <http://www.suchy-dab.pl> herb

  Załączniki

 • Re: odpowiedz na wniosek o informacje publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 30.04.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie po dniu przesłania odpowiedzi, a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A..
  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24991@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez SUCHY DĄB

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@suchy-dab.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_UoB8WBl.txt (nieskanowany) Skanuj
 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez SUCHY DĄB

  Dzień Dobry

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej.

  --
  Pozdrawiam
  *mgr Justyna Cyra*
  *Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego*
  Tel. 58 355 68 37
  Fax  58 355 68 01
  justyna.cyra@suchy-dab.pl
  *Urząd Gminy w Suchym Dębie*
  ul. Gdańska 17
  83-022 Suchy Dąb
  NIP 593 10 90 485
  www.suchy-dab.pl <http://www.suchy-dab.pl> herb

  Załączniki