Instytucja: 

TCZEW

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź SK.1431.17.2020 przez None

  Dzień dobry,

   Sk.1431.17.2020

  Mając na uwadze zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej z
  dnia 27.04.2020r. (nr kanc. 4605/2020) informuję, że gmina nie
  przekazała danych Poczcie Polskiej S.A., ponieważ zgodnie z
  obowiązującym stanem prawnym nie ma podstaw prawnych pozwalających
  jednostce samorządu terytorialnego na udostępnienie przedmiotowych
  danych Poczcie Polskiej SA.

  Z poważaniem

  Henryk Łucki

  Sekretarz Urzędu Gminy w Tczewie

  Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), na stronie http://bip.gmina-tczew.pl/m,238,dane-oosobowe.html umieszczone zostały szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych.
  Szczegółowe Klauzule Informacyjne umieszczone są również przy wejściu do Urzędu oraz dostępne u każdego Pracownika przy stanowisku.