Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek przez CZARNA BIAŁOSTOCKA

  Szanowni Państwo

  Przesyłam w załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 27 kwietnia 2020
  r.

  Pozdrawiam

  Bożena Kucharewicz

  Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, 16-020 Czarna Białostocka, ul. Torowa
  14A

  tel. 85-713-13-40, fax. 85-713-13-49, <http://www.czarnabialostocka.pl/>
  www.czarnabialostocka.pl, <mailto:um@czarnabialostocka.pl>
  um@czarnabialostocka.pl

  Informacja Administratora - zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO dotycząca
  zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie BIP Urzędu
  Miejskiego w Czarnej Białostockiej pod adresem:


  <https://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl/ochronadanychosobowych/kl
  auzula-informacyjna-dla-interesantow-urzedu-miejskiego-w-czarnej-bialostocki
  ej.html>
  https://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl/ochronadanychosobowych/kla
  uzula-informacyjna-dla-interesantow-urzedu-miejskiego-w-czarnej-bialostockie
  j.html

  Załączniki