Instytucja: 

CZYŻE

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Wysyłanie wiadomości e-mail: wyborcy1.jpg przez CZYŻE

  W załączeniu udzielenie informacji publicznej.

  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami pliku
  lub łącza:

  wyborcy1.jpg

  Uwaga: W celu ochrony przed wirusami komputerowymi programy poczty e-mail
  mogą zapobiegać wysyłaniu i odbieraniu pewnych typów załączników plików.
  Sprawdź ustawienia zabezpieczeń poczty e-mail, aby określić obsługę
  załączników.

  Załączniki

  • wyborcy1.jpg