Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez DROHICZYN

  Twoja wiadomość

  Do: um@drohiczyn.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:48

  odczytano w dniu 2020-04-27 11:34.

 • (bez tematu) przez DROHICZYN

  Urząd Stanu Cywilnego w Drohiczynie przesyła w załączeniu odpowiedz
  Burmistrza Drohiczyna na e-mail z dnia 27.04.2020 r. w sprawie
  udostępnienia informacji publicznej.

  Anna Marciniuk

  Kierownik USC

  85 6565264

  Informuję, że Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust.
  1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - w celu prowadzenia korespondencji
  elektronicznej. >>RODO

  Załączniki

 • Re: przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do Państwa odpowiedzi z dnia 8.05.2020 r. na wniosek o informację publiczną z dnia 27.04.2020 r. mam prośbę o potwierdzenie, czy Poczta Polska przed 9.05.2020 r. uzyskała od Państwa hasło do zaszyfrowanego pliku z danymi wyborców?

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne_N6zSDkD.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez DROHICZYN

  Twoja wiadomość

  Do: um@drohiczyn.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-06-23 21:52

  odczytano w dniu 2020-06-24 07:57.

 • (bez tematu) przez DROHICZYN

  Urząd Stanu Cywilnego w Drohiczynie przesyła w załączeniu odpowiedz
  Burmistrza Drohiczyna na e-mail z dnia 23.06.2020 r.

  pozdrawiam,

  Anna Marciniuk

  Kierownik USC

  85 6565264

  Informuję, że Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust.
  1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - w celu prowadzenia korespondencji
  elektronicznej. >>RODO

  Załączniki