Instytucja: 

JASIONÓWKA

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

14

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez JASIONÓWKA

  W dniu 27.04.2020 o 10:48, {{ email }} pisze:
  Witam,

  w załączeniu odpowiedź na wniosek wraz z klauzulą informacyjną.

  Pozdrawiam

  A. Kloza

  UG Jasionówka

  --
  Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje.
  Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat.
  Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera.
  Dziękujemy.
  Informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Jasionówka z siedzibą Urzędu Gminy Jasionówka, ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka.
  Przesłane drogą elektroniczną dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.
  Masz prawo dostępu do swoich danych, żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Twoją szczególną sytuacją.
  W celu zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO przejdź na http://bip.ug.jasionowka.wrotapodlasia.pl/

  Załączniki

  • inf_publ_-_18.2020.pdf
  • Klauzula_informacyjna_dla_petentów_interesantów_odbiorców.docx
 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 4.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie po dniu przesłania odpowiedzi, a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez JASIONÓWKA

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_6Vj0pjT.txt
 • Re: Wniosek o informację publiczną przez JASIONÓWKA

  W dniu 11.05.2020 o 20:36, {{ email }} pisze:
  Witam,

  w załączeniu odpowiedź na wniosek.

  Pozdrawiam

  A. Kloza

  UG Jasionówka

  --
  Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje.
  Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat.
  Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera.
  Dziękujemy.
  Informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Jasionówka z siedzibą Urzędu Gminy Jasionówka, ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka.
  Przesłane drogą elektroniczną dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.
  Masz prawo dostępu do swoich danych, żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Twoją szczególną sytuacją.
  W celu zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO przejdź na http://bip.ug.jasionowka.wrotapodlasia.pl/

  Załączniki

  • inf_publ_-_23.2020.pdf