Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KNYSZYN

  W odpowiedzi na złożony za pośrednictwem e-mail z dnia 27 kwietnia 2020
  r. wniosek o udzielenie informacji publicznej przez stowarzyszenie Sieć
  Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 10 ust.
  2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
  (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31) informuję, że Gmina Knyszyn nie
  przekazała informacji o wyborcach Poczcie Polskiej S.A.

  Michał Jankowski,

  Urząd Miejski w Knyszynie.